KVALITÉS-/MILJÖPOLICY 2016 – LIVSMEDELSINDUSTRIN

miljo-htwPRIMEdge Sweden förser Svensk livsmedels industri med skarpa verktyg – ”Alltid skarpa verktyg”
PRIMEdge Sweden är återförsäljare för dom ledande leverantörerna av maskindelar samt maskiner till livsmedelsindustrin.
PRIMEdge Sweden strävar efter att ständigt minska vår negativa påverkan på miljön, såväl den interna som externa.
PRIMEdge Sweden skall så långt som möjligt och när det är ekonomiskt försvarbart välja produktionssätt, förpackningslösningar, leverantörer och distributionssätt som verkar positivt för vår miljö.

Detta uppnås med:

Ständig förbättring
Vårt kvalitéts- och miljöarbete skall vara förebyggande och öppet med ständig förbättring i fokus.

Lagar och andra krav
I vår verksamhet skall miljölagstiftning/myndighetskrav och kundkrav utgöra en miniminivå för vårt kvalitéts- och miljöarbete.

Kvalité- och miljömål
Våra mål ska baseras på vår kvalitéts- och miljöpåverkan, kontinuerligt följas upp och anpassas till vår verksamhet.
Vi samarbetar endast med de ledande leverantörerna i Europa som följer dom miljö och kvalitéts krav som ställs inom EU samarbetet

Slipcenter
Vi återvinner alla skrotade delar och slipspån till certifierade återvinningsanläggningar
(t.ex. STENA, MERAB)
Vi samlar upp all olja/kylmedel i tankar som upphämtas och återvinns kontinuerligt.
Vår moderna maskinpark gör att vi slipar bort minimalt på varje del.

Transport
Samarbete med dom ledande transportföretagen i Sverige.
I Skåne har vi egen bil som kör fasta rutter för att minimera kostnad och miljöpåverkan.

Kunskap
Personal i företaget ska ha kunskap i kvalitéts- och miljöfrågor och medvetenhet om hur kvalitét, miljö och hälsa kan påverkas och skyddas

Information
Vi ska inspirera våra leverantörer och kunder att utveckla sitt miljöarbete

Vår affärsidé

PRIMEdge Sweden skall vara ledande partner till livsmedelsindustrin inom slipning,                                                                                                  maskinknivar och utrustning med kvalité- och miljöarbetet i fokus.

ALLTID SKARPA VERKTYG!